insys

Program Regionalny

Fundusze Europejskie – dla rozwoju Dolnego Śląska

„Udostępnienie sygnałów telewizji linearnej kodowanych dla potrzeb OTT (Over The Top) dla lokalnych operatorów telekomunikacyjnych”

 

Całkowita wartość projektu: 1 931 422,26 PLN
Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu: 706 617,90 PLN

 Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa

 

Beneficjent:

INSYS K.BARTKOWSKI, P.CZEKAŁA SPÓŁKA JAWNA
ul. Jana Matejki 46/1
60-767 Poznań

 

Celem zrealizowanego w Szczawnie-Zdroju projektu jest świadczenie na rynku nowej usługi dostarczania sygnału telewizyjnego z wykorzystaniem technologii OTT (Over The Top) do operatorów telekomunikacyjnych i kablowych. W ramach projektu zakupiono odpowiednie urządzenia i infrastrukturę oraz utworzono nowe miejsca pracy. Wykorzystano także efekty prowadzonej we własnym zakresie działalności badawczo-rozwojowej. Przedsięwzięcie przyczyni się do wzrostu poziomu innowacyjności województwa dolnośląskiego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

© copyright 2014 insys