insys

Telewizja WTK

Odbiorca:

http://www.wtk.pl/

Cel:

Obsługa internetowego wydania telewizji WTK. Zapewnienie stabilnej infrastruktury CDN oraz wydajnych transkoderów oraz enkoderów. Dostarczenie multimedialnego playera.

Opis realizacji:

Telewizja WTK to lokalna telewizja, operująca na terenie województwa Wielkopolskiego, mająca swoją siedzibę w Poznaniu. Na ich portalu internetowym można znaleźć najświeższe wiadomości związane z życiem aglomeracji poznańskiej.

Wspieramy internetowe wydanie WTK - WTK Play naszą technologią. Materiały opublikowane na platformie WTKPlay odtwarzają się dzięki naszemu multimedialnemu playerowi, który został dostosowany do wymagań WTK. Przy przesyłaniu sygnału wideo wykorzystywane są transkodery oraz infrastruktura CDN.

© copyright 2014 insys